Lista ofert - Regeneracja pomp wspomagania
Stacja Diagnostyki Łódź
Auto Salon EUCAR Sp. z o.o.
Best Tech&pr Grażyna Augustyniak
Usługi Samochodowe Ryszard Rychel
Auto Serwis Grzegorz Koźmiński
Mechanika Pojazdowa

Regeneracja pomp wspomagania

Regeneracja pomp wspomagania

Znaczna większość samochodów poruszających się dziś po drogach wyposażona jest w układ kierowniczy ze wspomaganiem. W najnowszych modelach samochodów występuje wspomaganie elektryczne jednak dużo częściej spotyka się rozwiązanie hydrauliczne. Główna część pompy wspomagania jest zbudowana z: wałka, wirnika, łopatki, statora i płytki oporowej.

W samej pokrywie pompy jest umiejscowiony regulator przepływu z kalibrowanym otworem oraz sprężyną. Wałek podparty jest przez łożysko kulkowe – smarowane olejem silnikowym oraz przez tuleje łożyskową smarowaną olejem hydraulicznym. Części te są oddzielone od siebie pierścieniem uszczelniającym dwustronnym. Wytwarzane ciśnienie przez pompę działa również na zewnętrzną stronę prawej płytki oporowej co skutkuje doskonałą szczelnością podczas pracy.

Poprzez siłę odśrodkową łopatki przymocowane na wirniku przesuwają się na zewnątrz i są dociskane do powierzchni roboczej statora. W ten sposób pomiędzy sąsiadującymi łopatkami powstaje przestrzeń robocza o zmiennej objętości. Ciśnienie zwiększa się do momentu, w którym dana przestrzeń robocza połączy się z kanałem wylotowym pompy. Następnie taki cykl roboczy powtarza się. Jeden obrót wirnika przypada na dwa cykle robocze. Po wygenerowaniu przez pompę maksymalnego wydatku, następuje otworzenie przepływu regulatora oraz przekierowanie nadmiaru oleju z powrotem do kanału wlotowego pompy.

Ze względu na ograniczoną zasadę działania pompy wspomagania tylko w niewielkim stopniu się zużywają. Jednakże istotnym warunkiem ku temu jest zapewnienie właściwego poziomu oleju i jego ciągła kontrola. Ważne jest aby oprócz kontrolowania szczelności wszystkich połączeń również należy sprawdzić samo funkcjonowanie pompy zgodnie z przewidzianymi przeglądami. Sama konstrukcja pompy w pojazdach użytkowych pozwala na odpowiednie wypełnienie komory zasysającej przy jednoczesnym zachowaniu dużej wydajności oleju. Zamontowane płytki boczne pokryte są specjalnym materiałem, który zapewnia idealne właściwości poślizgowe w długim okresie eksploatacyjnym. Pompy wspomagania zachowują dużą sprawność przy ekstremalnych temperaturach oraz dużym ciśnieniu.

Pompa wspomagania charakteryzuje się pracą przy ciśnieniu do 180 bar, cichą pracą, dużą sprawnością, niewielkimi skokami ciśnienia, małym poborem mocy, małym ciężarem oraz długim czasem eksploatacji. Pompy te są przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach związanych z zakresem temperatur od -40 stopni do +135 stopni Celsjusza. Jeśli mamy jakieś wątpliwości odnośnie naszej pompy pierwszym krokiem diagnozy powinno być precyzyjne zbadanie obiegu oleju oraz samego oleju.

Jeśli stwierdzimy gdziekolwiek wystąpienie nawet najmniejszej ilości stalowych cząsteczek (opiłków) musimy brać pod uwagę konieczność rozszerzenia naprawy o:

  • dokładne oczyszczenie wszystkich przewodów, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wymiana na nowe,

  • dokładne oczyszczenie zbiornika olejowego (jeśli jednak zbiornik ma skomplikowaną budowę z labiryntami musimy być świadomi, że mycie może być nieskuteczne oraz należy go wymienić na nowy),

  • jednoczesną wymianę przekładni i pompy.


Do typowych objawów usterki pompy wspomagania zalicza się:

  • wycieki oleju,

  • głośniejsza praca pompy przy jeździe na wprost,

  • buczenie lub piski w trakcie skręcania kierownicą,

  • słabsze wspomaganie podczas skręcania w obiec strony,

  • kierownica kręci się lżej dopiero po zwiększeniu obrotów silnika,

  • przycinanie się kierownicy,

  • występowanie piany w zbiorniczku wspomagania i wpływanie oleju przez zbiorniczek wspomagania.


Jeśli zostały zauważone w samochodzie powyższe objawy bądź chociaż jeden z nich należy niezwłocznie udać się do punktu serwisowego w celu diagnozy usterki oraz naprawy – jeśli wystąpi taka konieczność. Warto wiedzieć, że niesprawna pompa wspomagania (np. uszkodzony zawór ciśnieniowy) może stać się źródłem awarii pozostałych części układu wspomagania, w tym nawet przekładni kierowniczej. W takim przypadku koszt poniesiony przez właściciela samochodu, znacznie przewyższy koszt naprawy pompy wspomagania.

Regeneracja pompy wspomagania zaczyna się od etapu, w którym zostaje starannie rozebrania, umyta oraz oceniona pod względem przydatności poszczególnych części do dalszego użytkowania. Elementy, które nie nadają się do naprawy po prostu zostają wymieniane. Natomiast pozostałe części wraz z obudową są poddawane właściwej obróbce mechanicznej. Następnie pracownicy zajmują się wymianą wszystkich uszczelnień, zużytych tulei oraz łożysk. Każda naprawiona pompa wspomagania jest po złożeniu poddawana badaniu na stanowisku diagnostycznym, pod względem szczelności, ciśnienia oraz przepływu oleju w różnych prędkościach przy odmiennych temperaturach.